רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכים הבאים

קרית גת-בנות

  • 1

בס"ד

שאלה| מה יותר חשוב שליטה או שמיטה?

שליטה-עשיה

שמיטה-אי עשיה

משימה|

קחי את קלסר שפה והוסיפי הוכחות לשליטה ולשמיטה.

כתבי בקצרה ספורים מתאימים לנושא.

הוכחות על השליטה:

עם ישראל אמרו נעשה ונשמע-אדם צריך לעשות .

כל מעשה שאדם עושה ואפילו הקטן   ביותר נחשב להתקדמות.

סיפור: בתיה בת פרעה עשתה השתדלות קטנה ונעשה לה נס.

הוסיפי דוגמאות משלך.

שמיטה,הוכחות:הנעלבים ואינם עולבים

לוותר,למחול,להבליג.

סיפור:רחל אימנו מסרה סימנים ללאה ושתקה.

הוסיפי הוכחות או סיפורים משלך.

מסקנה:כתבי מה יותר חשוב לדעתך שמיטה או שליטה? ונמקי את ד

מחנכת הכיתה: המורה אסנת אלחרר