רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכים הבאים

נתניה-בנים

  • ו כסלו
  • ז כסלו
  • ח כסלו
  • י כסלו
  • יד כסלו
  • טו כסלו
  • ט"ז כסלו
  • יז כסלו

קדושין ה ע”ב


קדושין תוס הכא וכו’


  • 1

גמרא תוס’ הכא תשובת התוס’


הרב יוסף יצחק תעיזי

שלום תלמידי היקרים !

בימים הקרובים נלמד לפי המערכת הבאה:

10:00 : שיעור גמרא בזום קבוע לכיתה נשלח במייל https://edu-il.zoom.us/j/97589245958?pwd=Q0dHUUdEUnprL1hZb2FzelR5aGxIZz09

11:00: דף עבודה מסכם

12:00: המשך שיעור גמרא

13:00: דף עבודה מסכם

בהצלחה לכולם

 

 

 


מצורף קישור לשיעור הרב שמרלינג יום רביעיhttps://edu-il.zoom.us/j/85946440799

 

מזל טוב לת' זלמן שמעון שי' לרגל הבר מצווה יה"ר שיגדל חסיד ירא שמים ולמדן לנח"ר כ"ק אד"ש והמשפחה הנכבדה


נא עקבו אחרי המבצעים:
א. מבצע כיתתי ע"י וועד המוסיפין של הכתה לקראת י"ט כסלו.
ב. מבצע שינון בע"פ וכו' למתיבתות
תנאי שימוש באתר
Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק