רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכות הבאות תלמידות מאירות!

נוף הגליל בנות

♥ הורים יקרים ותלמידות יקרות! ♥

כולנו, צוות המורות נמצא איתכם בימים מאתגרים אלו, ובתקופה לא פשוטה של חוסר ודאות. האתר שפותח בשבילכם ולמענכם, יהיה אי קטן ובטוח של ודאות. החומר והמערכת היומית מסודר ומאורגן ונותן מענה מרחוק עבור התלמידות בתחומי הלמידה ובתחומים החברתיים- רגשיים. בתקווה לשיתוף פעולה, התגייסות ותפילה לימי שגרה ברוכים! ♦ הרבה נחת ושנה מבורכת בכל! ♦ המנהלת שטערנא והצוות החינוכי.הזוכות מתוך 72 תלמידות מקסימות שקיבלו החלטות טובות:• • •♦ אם ובת בכ"ב שבט ♦י"א שבט אצלינו בבית חינוך חב"ד!
תחרות כתיבת סיפורים מתקרבת לסיומה!!
מה הסיפור שלך?
📝📝📝📝📝


להאיר זוהי השליחות שלנו!

♥ הקשר השבועי שלנו! תחפשי אותך! ממש כיף לראות אתכן בתמונות ♥-2-