רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכים הבאים

בית שמש-בנים


תלמידים יקרים, על פי הוראת רבני חב"ד, עלינו להוסיף בתורה תפילה וצדקה, כדי להוסיף בזכויות של עם ישראל, ובשמירה והגנה על כל היהודים בכל מקום שהם נמצאים.


במיוחד לנו הילדים יש כח מיוחד שאין למבוגרים ולא לאף אחד אחר – 'מפי עוללים ויונקים יסדת עוז להשבית אויב ומתנקם'!


נשמח לקבל תמונות שלכם עוסקים בתורה, בתפילה, ובצדקה, ובעזרת השם נקיים הגרלה בין התלמידים שישתפו אותנו בהוספה בשלושת הקווים שעליהם העולם עומד.


👈 לחצו לשליחת עדכון ותמונות מההוספה שלכם בתורה תפילה וצדקה 👉מוסיפים בתורה תפילה וצדקה