רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכים הבאים

פתח-תקווה-בנים

מבצעי לימוד

שימו לב פתחנו שני מבצעים חדשים 1. מבצע מבדקי חשבון לכיתות ג ד ה וכעת גם לכיתה א. 2. מבצע למד דבר תורה וצלם עצמך בוידאו. בהצלחה, צוות התלמוד תורה

מבזקים