רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכות הבאות

קרית גת-בנות

בס"ד, יחי המלך המשיח!


חיילת יקרה וחשובה!


נראה שכל מה שחשבנו וידענו התבלגן…


מה עושים עכשיו? מה יהיה מחר?


מה בעצם התפקיד שלי כעת – כחיילת בתפקיד!!!


והתשובה היא – זה לא הזמן להתבלבל ולהיכנס למצבי רוח שליליים,


כי את, כן את –


מגוייסת כעת!


פרק תהילים,


טלפון לחברה,


הארת פנים לאחים,


נחת להורים.


כל מצווה שלך – מייצרת חומת מגן סביב חייל שלנו, סביב יהודי באזור הסכנה.


אז קדימה, לעבודה!


המקום שלך - חיילת צבאות ה'!!