רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכות הבאות - בית הספר תפארת חיה חב"ד אלעד

אלעד-בנות

הודעות הנהלה

רישום לקייטנת א-ג

https://forms.gle/aG1xYeU18f26pDUF6

רישום לקייטנת ד-ו

https://forms.gle/6jtiqyfVy88yRXPs5

רישום לכיתות א-ג

https://forms.gle/FWnb8LvxswCzxzCA6

רישום לכיתות ד-ו

https://forms.gle/6jtiqyfVy88yRXPs5