רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכים הבאים

שלהבות חבד באר יעקב

יחד לב אל לב נפתח בתקווה...

אנו שמחים לעדכן על שיבה לבית הספר בחיבוק גדול לתלמידים היקרים שלנו - צוות שלהבות חב"ד באר יעקב