רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכות הבאות - בית הספר תפארת חיה חב"ד אלעד

אלעד-בנות

הודעות הנהלה

לאחר ביצוע המשימה יש למלא את הטופס בקישור המצו"ב:

 

https://forms.gle/x6e54WmjQMK6wb6D8

 

מבזקים

שנת הקהל!

הודעות הנהלה

לאחר ביצוע המשימה יש למלא את הטופס המצו"ב:

https://forms.gle/x6e54WmjQMK6wb6D8