רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכים הבאים

נתניה-בנים

ברוכים הבאים לאתר תלמוד תורה 'דברי מנחם' חב"ד נתניה

הילדים של הרבי - דעם רבינ'ס קינדער: גם בסגר השלישי שנכפה עלינו, אנו לא מוותרים על תורה, תפילה וצדקה, וסדר יום חסידי, והשתתפות פעילה בשיעורים, עם תלבושת הת"ת, כפי שיאה לילד חסידי הלומד בתלמוד תורה של הרבי 'דברי מנחם'. שליח הוא הרי דבר אחד עם המשלח... והנה חסידים הינם שלוחי הרבי, של אדמו"ר הזקן, וכשפועלים - מקושרים, ואזי הוא מקושר בכל: הולך חסיד, אוכל חסיד, ישן חסיד - (היום יום ח' אייר)
מבצע:

כובשים עולם בלימוד התורה

זמן המבצע: 

יום ראשון ב' אדר - יום שני ב' ניסן

פרטי המבצע: 

על כל שלושה שיעורים שהתלמיד נכנס ב - 10 דקות הראשונות של השיעור, מזכה אותו  בכרטיס הגרלה אחד.

על כל 2 מטלות שהתלמיד עושה, מזכה אותו בכרטיס הגרלה אחד.


כיתה המנצחת: 

כיתה שבה יהיו הכי הרבה אחוזי השתתפות יזכו בפרס מיוחד.


פרסי המבצע


הגרלה על image.png לכל כיתה


 


 

-----  דבר המנהל  ------


תלמידים והורים יקרים,


בשם השם נעשה ונצליח


תלמידים והורים יקרים,


 

ברוכים הבאים לאתר התלמוד תורה'


הרבי מלמד אותנו לעשות שימוש מושכל ונכון בכל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו. וכעת העם המצב הנוכחי של למידה 'מקרוב ומרחוק' נדרשים אנו להשתמש באתר התלמוד תורה לצורכי הלמידה.

האתר מסודר על פי כיתות למידה וחדרי למידה. ואנו נעדכנו בהתאם למצב הלמידה.

אנא הסבו את תשומת לב המחנך אם דבר מה בכיתה אינו ברור או מובן. אנו כאן עבורכם.

נבקשכם, להתמיד לקיים 'סדר יום חסידי' השומר על מסגרת חינוכית ערכית וחסידית הנדרש מאתנו תשב"ר בניו של הקדוש ברוך הוא, כפי רצונו הטהור והקדוש של הרבי.

בברכת,
ילכו מחיל אל חיל


הרב מאיר מור יוסף
מנהל התלמוד תורההודעות הנהלה ומזכירות

כינוס שישי בכל יום שישי בשעה 11:00 מצטייני השבוע, מלחמת 'כובשים עולם' חידה שבועית תורה, תפילה וצדקה ועוד. מחכים לכם 'דקותיים לפני הזמן' פסוקים, דבר תורה, סיפור חסידי, מצטייני השבוע, הגרלות ופרסים ועוד כולנו נפגשים בשעה היעודה ובזמן, עם חולצת תלבושת
מערכת שעות : ודאי כל תלמיד (לפי רמת גילו) שומר על סדר יום חסידי: מודה אני, נטילת ידיים על יד המיטה, ברכות השחר, תפילת שחרית, 12 הפסוקים, לימוד תורה, נתינת צדקה, אמירת תהילים יומי, ג פרקים, פרק של הרבי, לימוד חית"ת, תפילת מנחה, עזרה בבית, כיבוד הורים, לימוד עניני משיח וגאולה, תפילת ערבית, וקריאת שמע שעל המיטה.

מבזקים

קישור לכינוס שישי


https://edu-il.zoom.us/j/87665277576


מלחמת 'כובשים את היעד' לגאולה - בעיצומה


 צריכים ספרים ללמידה?


ספרי וחוברות בנושא הלכהלחץ כאן


ספרי חסידות : לחץ כאן


ספרי לימוד הקריאה : לחץ כאן


ספרות וחוברות בנושא תניאלחץ כאן


 

מכתב מנהל תחילת תשפא