רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכים הבאים

מגדל העמק-בנים

מבזקים

חודש חשוון נקרא גם "מר חשוון" כיון שחודש זה הוא בלי חגים כלל, אך הרבי מסביר שדווקא בחודש זה ניתן לעבוד את השם ביתר שאת ויתר עז - וכך גורמים נחת לקדוש ברוך הוא. שגם בחודש חשוון מלאים בתורה ובמצוות!!

מבזקים