רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכים הבאים

רחובות-בנים

כובשים את היעד

הכונו למכירה הסינית הגדולה על בחינות ''באתי לגני'' וביצוע פעולות ''כובשים את היעד''

הורים יקרים, ערב טוב!


זכות גדולה לתרום בסמיכות לי' בשבט,יום ההילולא של הרבי הריי"צ נ"ע ויום תחילת הנשיאות של הרבי נשיא דורנו, תרומה ל"רשת אהלי יוסף יצחק".


מצ"ב קישור לתרומה ל"רשת",הפועלת רבות להעצמת מוסדות חינוך חב"ד בארץ הקודש.


באפשרותכם לתרום עפ"י המסלולים המוצעים,אך ניתן לתרום גם כל סכום אחר.


ויה"ר שזכותו של בעל יום ההילולא תגן עליכם ועל ב"ב ותמשיך ברכה והצלחה בכל המצטרך בגשמיות וברוחניות,בטוב הנראה והנגלה.


אנא תירמו דוקא באמצעות הקישור של הת"ת שלנו.
כל תרומה באופן זה מזכה את הת"ת במימון פרסים לפעילות החינוכית בת"ת.
יישר כח,תזכו למצוות!


שבת שלום וי' בשבט מרומם!


הרב אמיר הרץ
מנהל הת"ת
לתרומה לחץ כאן


     

 

 

קישורים לדפי שינון ''באתי לגני'':

באתי לגני כיתות א-ב

באתי לגני כיתות ג-ד

באתי לגני כיתות ה-ח

כובשים את היעד






באתי לגני:


קישור טופס בחינות באתי לגני

 

כרטיסי ההגרלה על בחינות באתי לגני:

כיתות א'-ב'- 3 שורות מאמר באתי לגני
כיתות ג'-ד'- 4 שורות מאמר באתי לגני
כיתות ה'-ח'- 5 שורות מאמר באתי לגני

מזכות בכרטיס הגרלה.

בנוסף בחינה ברצף של 3 בחינות מזכה ב3 כרטיסי הגרלה נוספים.