רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכים הבאים

קרית מלאכי בנות

ברוכות הבאות

"משנכנס אדר מרבין בשמחה" תלמידה יקרה, היום נערך תרגיל ארצי ללמידה מרחוק.

מבזקים

"משנכנס אדר מרבין בשמחה"
תלמידה יקרה,
היום נערך תרגיל ארצי ללמידה מרחוק.


כנסי למרחב הכיתתי והשלימי את המשימה האישית.


בגמר ביצוע המשימה דווחי למורה