רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכות הבאות

לוד-בנות

תרגיל למידה בחירום!


תלמידה יקרה !


כנסי לקישור ועני על השאלות: תרגיל למידה בשעת חירום


לאחר ביצוע המשימה מלאי את הטופס דיווח


סדר התפילה:
"מודה אני" - "המעביר שינה מעיני"
"ברוך...על דברי תורה"
"וישם לך שלום"
"הריני מקבל עלי"
"מה טובו"
"אדון עולם"
"שמע ישראל" - "ובשעריך"
"אל תירא"

12 הפסוקים.