רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכים הבאים לתלמוד תורה אהלי מנחם קריית גת

קרית גת-בנים

לחץ על התאריך המתאים כדי להגיע אל הטופס היומיצבאות ה'

רשימת התלמידים הזוכים:

  • משימת האושפיזין של אברהם – אוריאל דיין מכיתה ה'.
  • משימת האושפיזין של יצחק – איצי וולפא מכיתה ה' ויוסי גרונר מכיתה ב'.
  • משימת האושפיזין של יעקב – שולם קורץ מכיתה ג' ואברהם כהן מכיתה ה'.
  • משימת האושפיזין של משה – לוי וולפא מכיתה א' ושלומי כהן מכיתה ד'.
  • משימת האושפיזין של יוסף – זלמי וולפא מכיתה ב' ושלומי כהן מכיתה ה'.
  • משימת האושפיזין של אהרן – מ"מ אוחיון מכיתה א' ושלומי כהן מכיתה ד'.