רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

רחובות-בנות

יום שני במבצע ההכנה!!


ניגון של הרבי:
וידאו של הרבי:ניגון של הרבי:וידאו של הרבי:


מרחב חסידי לכיתות ה-ו

 

הרבי מליובאוויטש 'עשו כל אשר ביכולתכם' – כ"ח ניסן תשנ"א

פני מלך – כח לקיים תורה ומצוות

עשו כל אשר ביכולתם בציור עם יחיאל אופנר