מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

הכיתה הוירטואלית מעלין בקודש כ' אייר

שכבת גיל: א', ב', ג', גני ילדים, ד', ה', ו',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

בוקר אור! תוכנית הבוקר כ' אייר

סרטון 1 | לחיות עם הזמן | חידה יומית

עדכונים מהשטח | חיים תניא

מבט לשיעור - הלכות והליכות

ב"ה

יחידת הלימוד: הלכות נטילת ידיים לסעודה.

נושא השיעור:  הלכות נטילת ידיים – לפני אכילת לחם ולפני דבר שטיבולו במשקה. פרק ב' סעיפים: א- ז

קהל היעד: כיתות -ד

 

רעיונות מרכזיים:

למה באמת נוטלים ידיים? ואם הידיים שלנו נקיות למה צריך ליטול ידיים?

נטילת ידיים זוהי מצוות חכמים. כאשר בית המקדש היה קיים היו הכהנים חייבים לאכול תרומה בטהרה. תיקנו חכמים שכולם יאכלו גם חולין בטהרה כדי להתרגל לאכול תרומה בטהרה. תקנה זו קיימת גם כיום, כדי שנהיה רגילים לאכול בטהרה, כשיבנה בית המקדש במהרה בימנו אמן.

מדוע חשוב להיות טהורים בזמן האכילה. לא מדובר בלימוד תורה או במצווה?!

 נטילת ידיים היא בעצם טהרת הידיים כהכנה לאוכל. השולחן דומה למזבח, והחסידות מבהירה שהאכילה היא חלק מעבודת ה'. הנטילה מטהרת את האדם וגורמת לו להיות ראוי לקבל את הכח מהניצוץ האלוקי שבאוכל, ולא לשקוע בתאווה של המאכל עצמו.  ההלכה נותנת לנו כללים והנחיות איך ובאילו מצבים יש לטהר את הידיים כהכנה לאוכל.   


מושגים מרכזיים:

 

מושגי תוכן:

נטילת ידיים

תרומה

טהרה

שבעת המשקין

דבר שטיבולו במשקה

 

מושג בסיס

תקנת חכמים

שעת הדחק

 

הסתעפויות והשלכה לחיים:

לפני פעולה חשובה מתכוננים. למנה חשוב להתכונן? איך מתכוננים?

מבדק - הלכות והליכות

הלכות נטילת ידיים – לפני אכילת לחם ולפני דבר שטיבולו במשקה. פרק ב' סעיפים: א- ז

1. מצוות נטילת ידיים היא:

א. מצווה מדרבנן

ב. מצווה מדאוריתא

ג. מנהג

ד. הידור מצווה

2. מה הטעם למצוות נטילת ידיים?

א. כי צריך להקפיד על נקיון לפני שנוגעים באוכל

ב. כדי שכולנו נהיה רגילים לאכול בטהרה את התרומה.

ג. תקנת חכמים כדי שלא נגיע למצב שכהנים יאכלו תרומה ללא טהרה.

ד. כי יש מצווה לאכול.

3. אם מתכננים לאכול פחות מפרוסה של לחם…

א. לא נוטלים ידיים

ב. אסור לאכול לחם פחות מכביצה

ג. נוטלים ידיים ללא ברכה

ד. עוטפים את הלחם במפית ואוכלים

4. משפחת לוי יצאה לטיול.  דבורה הוציאה את הכריך ורצתה לאכול. שפרה העירה לה שאסור לאכול ללא נטילת ידיים. דבורה אמרה שרק עוד שעה יגיעו למקום עם מים. לכן מותר לאכול ללא נטילת ידיים ולהחזיק את הלחם עטוף במפית. שמעון העיר שלפי אדמו"ר הזקן ראוי להחמיר ולא לאכול כלל ללא נטילת ידיים.

מהם המשפטים הנכונים?

א. שפרה צדקה. דבורה לא נהגה נכון. לפי ההלכה אסור לאכול ללא נטילת ידיים.

ב. דבורה צודקת. אפשר בשעת הדחק לעטוף את הלחם ולא לגעת בו. 

ג. שמעון צודק . כדאי להחמיר ולא לאכול בשום מקרה ללא נטילת ידיים.

ד. אם דבורה תתאפק ותחכה לנטילת ידיים- תבוא עליה הברכה.

5. רחמים פתח קופסת שימורים של אננס, והתחיל לאכול..

לוי אחיו שבדיוק למד את דיני הלכות נטילת ידיים לפני אכילת דבר שטיבולו במשקה קרא לעברו: אתה צריך ליטול ידיים, זה דבר שטיבולו במשקה..

האם לוי צדק? הוכיחו את תשובתכם ע"י ציון הסעיף המתאים.

 

תשובון יט אייר

נקודת זינוק - הלכות והליכות

פניכם מס' אירועים. ציינו ליד כל אירוע את מידת ההכנות שלכם לקראתו

 

האירוע לא מתכוננים כלל מתכוננים במידה בינונית מתכוננים במידה רבה מאוד
הכנת שיעורי בית
חתונה של אחות
נסיעה לרבי
נסיעה לטיול
קניה במכולת השכונתית
קניית בגד לחג
ביאת המשיח

 

מהי מסקנתכם? מה המשותף לכל האירועים שהתכוננתם אליהם במידה רבה מאוד?

פעילות

 

הלכה

נסחו תזכורת על החשיבות של נטילת ידיים לסעודה.

עצבו וקשטו והדביקו במקום מתאים בבית שישמש תזכורת לכל בני הבית לפני נטילת ידיים לסעודה.

ציינו שם, כיתה ובית ספר ושלחו ל: 

 

  •  kv@reshetch.org.il-מייל התכנית, או לטלפון 0525255039

 

 

לחיות עם הזמן

 

המשיכו את הסיפור הבא באמצעות קומיקס, המחזה או כתיבה

חיים רוצה להצליח במבחן. לכן הוא …..

ציינו שם, כיתה ובית ספר ושלחו ל: 

 

  •  kv@reshetch.org.il-מייל התכנית, או לטלפון 0525255039

 

 

חיים תניא

 

אנחנו בנים אהובים של אבא שבשמים. הוא נותן לנו את הכל. חישבו על מתנה שתרצו אתם לתת לאבא שבשמים.

ציינו שם, כיתה ובית ספר ושלחו ל: 

 

  •  kv@reshetch.org.il-מייל התכנית, או לטלפון 0525255039

 

 

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים