מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

ואהבת לרעך כמווך – פרק א הכיתה הוירטואלית מעלין בקודש 1

שכבת גיל: א', ב', ג', ד', ה', ו',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

סרטון 1
לחיות עם הזמן- שיחה לפרשת אחרי מות

סרטון 2
הלכות והליכות- מצוות אהבת ישראל
פרשת שבוע- מתנות עניים ( פרשת קדושים)

מבט לשיעור - הלכות והליכות

יחידת הלימוד: ואהבת לרעך כמוך , הלכות והליכות חלק ב, פרק א

נושא השיעור: מצוות אהבת ישראל  – דאגה לרכוש הזולת, איסור לכנות בשם. סעיפים: א, ד

קהל היעד: כיתה ה

רעיונות מרכזיים

אהבת ישראל היא מצווה שהחסידות מאירה אותה בהדגשה מיוחדת. ההלכה  עוסקת במצווה זו בהיבט מעשי. הביטוי המעשי של האהבה בלב היא החובה לדאוג ולמנוע נזק מרכוש הזולת כפי שהאדם דואג לרכושו. ולא לעשות מעשים שיביישו את החבר כמו: לכנות אותו בשם שפוגע בו.

מושגים מרכזיים:

מושגי בסיס

מצוות עשה

מצוות לא תעשה

הסתעפויות והשלכה לחיים

רגישות לסביבה/ לחברה.

בחן את עצמך - הלכות והליכות

הלכות והליכות

  1. לפניכם מספר מעשים. איזה מעשה מתאר את קיום מצוות אהבת ישראל לפי ההלכה?

א.  מנדי חיבק את אחיו הקטן

ב.  שלומקה אמר לשניאור שהוא אוהב אותו

ג.  שניאור נתן לשלומקה ממתק טעים

ד.  שלומקה שכח את המחברת בחצר, ושניאור ראה שיורד גשם ומיהר להכניס אותה לבית.

2. מאיזה פסוק לומדים שצריך להתייחס בכבוד לחבר?

א.  ואהבת לרעך כמוך
ב.  לא תשנא את אחיך בלבבך

ג.  הוכח תוכיח את עמיתך

ד. לא תשא עליו חטא

 

תשובון:

1- ד

2- א

נקודת זינוק - הלכות והליכות

הלכות והליכות 

שאלון אישי:

שאלו את עצמכם כיצד הייתם נוהגים בכל אחד מהמקרים הבאים:

  1. אני עובר ועל הרצפה לפניי זרוק הסוודר של שאול המפוזר….

א. אני מרים אותו, ושם אותו על הכסא של שאול

ב. אני מודיע לשאול שהסוודר שלו על הרצפה

ג. אני מזיז אותו ברגליי הצידה כדי שלא יהיה מכשול

ד. אני דורך עליו. שילמד לשמור על החפצים שלו…

2. עברתי ובטעות נפל מהשולחן ספר הקריאה של אחי

א. אני ממהר וממשיך ללכת

ב. אני מרים את הספר ובודק שלו נקרע או התלכלך

ג. אני מזיז את הספר הצידה שלא יהיה מכשול

ד. אני מודיע לאחי שהספר שלו על הרצפה

 3. ממרפסת השכנים נפל צעצוע למרפסת שלנו

א. אעלה לשכנים ואחזיר לו אותו

ב. אמשיך לזרוק את הצעצוע – שיאספו מהחצר

ג. אטלפן לשכנים ואודיע להם שהצעצוע שלהם נפל

ד. אשים את הצעצוע בצד. כשיבואו אחזיר להם

פעילות

לחיות עם הזמן

שניאור מבולבל. אבא שלו ביקש ממנו לשחק עם האחים , וכאשר הוא שיחק איתם שאל אותו אבא למה הוא לא לומד.

המחיזו עם האחים בבית את הסיפור של שניאור, ובהצגה הציעו הציעו לו את הפתרון המתאים. צלמו או הסריטו את עצמכם ושלחו למייל: kv@reshetch.org.il-,או לטלפון 0525255039

פרשת שבוע

עיינו בפרשת השבוע- פרשת קדושים שבחומש ויקרא וצטטו את הפסוקים המתאימים לכל אחת משלושת המצוות: לקט, שכחה, פאה. ציינו מקור מדויק פרק ופסוקים.

בחרו באחת המצוות וציירו ציור , קומיקס או חמשיר הממחיש את המצווה.

צלמו את היצירה ושלחו למייל: kv@reshetch.org.il-,או לטלפון 0525255039

הלכות והליכות

מצאו בסרטון שתי פעולות של אהבת ישראל שעשה שלומקה כלפי שניאור.

צלמו את עצמכם דואגים לרכוש הזולת. בבית , ברחוב וכד'. ושלחו ל: kv@reshetch.org.il-מייל התכנית,
או לטלפון 0525255039

 

 

קישורים