מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חיים עם הזמן: הלכות שמיני עצרת ושמחת תורה וסיכום לחגי תשרי -משחק

קישור לסיכום הלכות שמיני עת=צרת ושמחת תורה ומשחק סיכום לכל חגי תשרי

קישור למשחק

מיזם חיים עם הזמן- מקרבים עולמות בלמידה מרחוק. בשיתוף של מכללת בית רבקה.

משחקים ללמידה אסינכרונית של חוברת חגי תשרי.
המורה מחלקת את התלמידות לזוגות, כל זוג נכנס לקישור ובוחר באפשרות של תחרות 1:1. *הראשונה נכנסת דרך הקישור.
* השניה כותבת בגוגל khoot ונכנסת על באמצעות הקוד שהראשונה מוסרת לה.
*המשחק הוא על זמן מוגבל.
* המנצחת היא זו שענתה את התשובה הנכונה במהירות הגבוהה.
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=f2b1f6b1-2b41-40a1-a461-44566b2e8fbd


קישורים