רשת חינוך חבד מעלין בקודש
X

יחידה 3 מנהגי חודש אלול

מקצוע: אלול-תשרי גנים, חומרי הוראה גני ילדים,
שכבת גיל:
מקור הקובץ: לא ידוע

1 .הילדים יזהו את קול השופר כקול בכי הקורא לנו להתעורר בתשובה.
2 .הילדים ילמדו על המנהגים המיוחדים לחודש אלול: בדיקת תפילין ומזוזות, תקיעת שופר והחשיבות
להרבות בתפילה ובנתינת צדקה.

מערך

קישורים

תנאי שימוש באתר
Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק