רשת חינוך חבד מעלין בקודש
X

יחידה 7 תקיעת שופר

מקצוע: אלול-תשרי גנים, חומרי הוראה גני ילדים,
שכבת גיל:
מקור הקובץ: לא ידוע

1 .הילדים ייחשפו למצוות תקיעת השופר בראש השנה וסיבתה העיקרית – המלכת ה’ למלך. )בשונה ממנהג
תקיעת השופר בחודש אלול – כדי לעורר לתשובה(.
2 .הילדים יחזקו את רצונם לשמוע את תקיעות השופר בראש השנה.
3 .הילדים יכירו את כללי ההתנהגות בעת תקיעת השופר בבית הכנסת.

מערך

קישורים

תנאי שימוש באתר
Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק