רשת חינוך חבד מעלין בקודש
X

נשיא הדור מצגת לכיתה ו

מקצוע: חומרי הוראה, חסידות, ימי חב"ד, ימי חב"ד טבת-אדר, שבט,
שכבת גיל: ו',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח , בסי פורסט (קפלון)

הורדת קבצים

קישורים

תנאי שימוש באתר
Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק