מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור ג תשרי- צום גדליה

איסור אכילה

שכבת גיל: ה', ו', ז', ח',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח יניב ליליאב
בשיעור נדון בגדר איסור אכילה ביום צום כיפור

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים