מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיר הכנה לתפילה – כיתות א וכיתות אחרות

שכבת גיל: א', ב', ג', ד', ה', ו',
מקור הקובץ: לא ידוע

שיר תפילה

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים