רשת חינוך חבד מעלין בקודש
חומרים מאגפי הרשת

מאירים את החודש עם אלי ומירי

X
כיתות: א' ב' ג' ד' ה' ו' ז' ח' 
מקור הקובץ: אגפי הרשת
קטגוריות: אלול חינוך חברתי 
פורמט קבצים: PDF 
סגנון יחידה: סיפור 

חי אלול - פשוט לחיות

X
כיתות: א' ב' ג' ד' ה' ו' ז' ח' 
מקור הקובץ: אגפי הרשת
קטגוריות: אלול חינוך חברתי 
פורמט קבצים: שמע 

פתיחת שנה - היום הראשון

X
כיתות: א' ב' ג' ד' ה' ו' ז' ח' 
מקור הקובץ: אגפי הרשת
קטגוריות: אלול חינוך חברתי 
פורמט קבצים: תמונה 

פתיחת נושא שנתי

X
כיתות: א' ב' ג' ד' ה' ו' ז' ח' 
מקור הקובץ: אגפי הרשת
קטגוריות: אלול חינוך חברתי יוצרים גאולה 
פורמט קבצים: PDF סרטון תמונה 
סגנון יחידה: דיון 

פריסה שנתית

X
כיתות: א' ב' ג' ד' ה' ו' ז' ח' 
מקור הקובץ: אגפי הרשת
קטגוריות: אלול חינוך חברתי 
פורמט קבצים: PDF 
שינוי גודל גופנים