רשת חינוך חבד מעלין בקודש
חומרים משיתוף מהשטח

שיעור גאוגרפיה קווי גובה

X
כיתות: ו' 
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
קטגוריות: גאוגרפיה חומרי הוראה לימודים כלליים 
פורמט קבצים: מצגת 

שיעור גאוגרפיה רצועות חוף

X
כיתות: ו' 
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
קטגוריות: גאוגרפיה חומרי הוראה לימודים כלליים 
פורמט קבצים: קבצי וורד 

שיעור גאוגרפיה קווי גובה

X
כיתות: ו' 
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
קטגוריות: גאוגרפיה חומרי הוראה לימודים כלליים 
פורמט קבצים: מצגת 
שינוי גודל גופנים