מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

הלכות ראש חודש וקידוש לבנה

הצג גם חומרי לימוד לכיתה:

תראו לי רק: