רשת חינוך חבד מעלין בקודש
X

ימי חב"ד כסלו

סנן לפי כיתות

נמצאו 22 תוצאות
חומרים מאגפי הרשת

ח"י אלול לחיים קובץ למורה

X
כיתות: ה' ו' ז' ח' ט'-י"ב 
מקור הקובץ: אגפי הרשת
קטגוריות: חומרי למידה במעגל השנה חינוך חברתי חסידי חסידות ימי חב"ד ימי חב"ד כסלו כסלו 
פורמט קבצים: PDF 

ימים מאירים, י"ט כסלו: פדה בשלום נפשי, מערך

X
מטרת השיעור: להטעים את התלמידים בטעימה מתוך לימוד החסידות בפועל - לימוד נקודה ממאמר. זאת כמימוש הנס והפלא של חג הגאולה י"ט כסלו - שבזכותו התאפשרה המשך הפצת החסידות.
כיתות: ז' ח' 
מקור הקובץ: אגפי הרשת
קטגוריות: חומרי הוראה חומרי למידה במעגל השנה חינוך חברתי חסידי חסידות ימי חב"ד ימי חב"ד כסלו כסלו 
פורמט קבצים: PDF 

ימים מאירים, י"ט כסלו: הדפסת התניא ומשמעות הספר, מערך

X
מערך לי"ט כסלו, בנושא: הדפסת התניא ומשמעות הספר מטרות: לחשוף את התלמידים לכמה שיותר מידע אודות גדלותו, יחודיות ותוכנו של ספר התניא. בהדגשה שאלה הן רק טעימות... התלמידים ילמדו אודות הדפסת התניא הראשונה י"ט כסלו, וכמו כן, את עניין חשיבות הדפסת...
כיתות: ה' ו' 
מקור הקובץ: אגפי הרשת
קטגוריות: חומרי הוראה חומרי למידה במעגל השנה חינוך חברתי חסידי חסידות ימי חב"ד ימי חב"ד כסלו כסלו תניא 
פורמט קבצים: PDF 

ימים מאירים, י"ט כסלו: מערך לחג הגאולה

X
מערך לי"ט כסלו, חג הגאולה מטרות: התלמידים יחזרו על סיפור המאסר והגאולה, בקוים כלליים. התלמידים יבינו שלא ניתן להקיף את דמותו של האדמו"ר הזקן בשיעור אחד. התלמידים יטעמו מעט אודות גדולתו ומעלתו של האדמו"ר הזקן.    
כיתות: ג' ד' 
מקור הקובץ: אגפי הרשת
קטגוריות: חומרי הוראה חומרי למידה במעגל השנה חינוך חברתי חסידי חסידות ימי חב"ד ימי חב"ד כסלו כסלו תניא 
פורמט קבצים: PDF 

ימים מאירים, י"ט כסלו: מערך לחג הגאולה

X
מערך שיעור לי"ט כסלו, חג הגאולה. מטרות השיעור: העברת סיפור המאסר והגאולה בצורת חווייתית ומעט שונה מתמיד. התלמידים יבינו את המשמעות המעשית של גאולת האדמו"ר הזקן, מה היה קורה אילו... מצורפים נספחים למורה ולתלמידים.
כיתות: א' ב' 
מקור הקובץ: אגפי הרשת
קטגוריות: חומרי הוראה חומרי למידה במעגל השנה חינוך חברתי חסידי חסידות ימי חב"ד ימי חב"ד כסלו כסלו 
פורמט קבצים: PDF 

י"ט כסלו - הקראת הד

X
כדי לגוון, את נס חג הגאולה נתעד באמצעות הקראה מיוחדת של הד. מקשיבים לכל משפט במלוא הכוונה, וחוזרים על ההברה האחרונה...   הקראת הד - דקלום מפעיל חווייתי על סיפור המאסר והגאולה של י"ט כסלו
מקור הקובץ: אגפי הרשת
קטגוריות: חומרי הוראה חומרי למידה במעגל השנה חינוך חברתי חסידי חסידות ימי חב"ד ימי חב"ד כסלו כסלו פעילות לא פורמאלית 
פורמט קבצים: PDF 

י"ד כסלו - אברמ'ל ובער'ל בחתונה, הקלטה

X
מקור הקובץ: אגפי הרשת
קטגוריות: חומרי הוראה חומרי למידה במעגל השנה חסידות ימי חב"ד ימי חב"ד כסלו כסלו פעילות לא פורמאלית 
פורמט קבצים: קבצי וורד שמע 

ט' - י' כסלו: פרוספקט ללימוד משפחתי

X
בט' בכסלו נציין את יום הולדתו ויום הסתלקותו של אדמו"ר האמצעי, רבי דובער. בי' בכסלו נציין את חג הגאולה של אדמו"ר האמצעי, שנה לפני הסתלקותו. מצורף פרוספקט ללימוד והפעלה משפחתיים, אודות אדמו"ר האמצעי רבי דובער, לרגל הימים הבהירים ט' - י' בכסלו.
מקור הקובץ: אגפי הרשת
קטגוריות: חומרי הוראה חומרי למידה במעגל השנה חינוך חברתי חסידי חסידות ימי חב"ד ימי חב"ד כסלו כסלו 
פורמט קבצים: PDF 

מידע להתוועדות ט' - י' כסלו

X
בט' בכסלו נציין את יום הולדתו ויום הסתלקותו של אדמו"ר האמצעי, רבי דובער. בי' בכסלו נציין את חג הגאולה של אדמו"ר האמצעי, שנה לפני הסתלקותו. נערוך התוועדות חסידית לכבוד הימים הבהירים ט' - י' בכסלו, מצורף מידע להתוועדות, הכולל: סיפור על אדמו"ר האמצעי, לימוד...
מקור הקובץ: אגפי הרשת
קטגוריות: חומרי הוראה חומרי למידה במעגל השנה חינוך חברתי חסידי חסידות ימי חב"ד ימי חב"ד כסלו כסלו פעילות לא פורמאלית 
פורמט קבצים: PDF 

ט' - י' כסלו, אדמו"ר האמצעי - פעילות כיתתית

X
בט' בכסלו נציין את יום הולדתו ויום הסתלקותו של אדמו"ר האמצעי, רבי דובער. בי' בכסלו נציין את חג הגאולה של אדמו"ר האמצעי, שנה לפני הסתלקותו. בימים אלו נלמדו אודות אדמו"ר האמצעי, אודות תורתו, הנהגותיו וקדושתו, ונשתדל לדבוק באורחותיו. הצעת פעילות כיתתית חווייתית, הכוללת...
מקור הקובץ: אגפי הרשת
קטגוריות: חומרי הוראה חומרי למידה במעגל השנה חינוך חברתי חסידי חסידות ימי חב"ד ימי חב"ד כסלו כסלו ניגון חסידי 
פורמט קבצים: PDF מצגת סרטון 

היום הבהיר ראש חודש כסלו

X
תיאור מאורעות שמחת תורה וראש חודש כסלו תשל"ח, בהקלטות של ילד המתאר מחוויותיו במקום, ובטקסט בקובץ pdf  
מקור הקובץ: אגפי הרשת
קטגוריות: חומרי הוראה חומרי למידה במעגל השנה חינוך חברתי חסידי חסידות ימי חב"ד ימי חב"ד כסלו כסלו ניגון חסידי 
פורמט קבצים: PDF שמע 
חומרים משיתוף מהשטח

י"ט כסלו: סיכום סיפור המאסר והגאולה, ושיר

X
סדר התרחשות אירועי המאסר והגאולה, דף עבודה לגזירה והדבקה. שיר לי"ט כסלו, כולל גזירה והדבקה של שושלת רבותינו נשיאינו.
כיתות: ב' ג' 
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
קטגוריות: חומרי הוראה חומרי למידה במעגל השנה חינוך חברתי חסידי חסידות ימי חב"ד ימי חב"ד כסלו כסלו פעילות לא פורמאלית 
פורמט קבצים: PDF 

י"ט כסלו - דפי צביעה

X
כיתות: א' גני ילדים 
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
קטגוריות: חומרי הוראה חומרי הוראה גני ילדים חומרי למידה במעגל השנה חסידות חשון-כסלו-גנים ימי חב"ד ימי חב"ד כסלו כסלו 
פורמט קבצים: PDF 

י"ט כסלו - יצירה

X
כיתות: א' גני ילדים 
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
קטגוריות: חומרי הוראה חומרי הוראה גני ילדים חומרי למידה במעגל השנה חינוך חברתי חסידי חסידות חשון-כסלו-גנים ימי חב"ד ימי חב"ד כסלו כסלו פעילות לא פורמאלית 
פורמט קבצים: PDF 

י"ד כסלו - היום שקישר

X
כיתות: א' 
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
קטגוריות: חומרי הוראה חומרי למידה במעגל השנה חינוך חברתי חסידי חסידות ימי חב"ד ימי חב"ד כסלו כסלו פעילות לא פורמאלית 
פורמט קבצים: PDF 

י"ד כסלו - התקשרות, מערך שיעור

X
מערך שיעור בנושא התקשרות לרבי, ודרכי ההתקשרות. לרגל י"ד בכסלו, יום חתונת הרבי והרבנית, עליו התבטא הרבי: "זה היום שבו קישרו אותי עמכם ואתכם עמי, וביחד נתייגע ונביא את הגאולה האמיתית והשלימה". מצורף המערך + נספחים  
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
קטגוריות: ג תמוז חומרי הוראה חומרי למידה במעגל השנה חסידות ימי חב"ד ימי חב"ד כסלו ימי חב"ד ניסן-אב כסלו 
פורמט קבצים: קבצי וורד 

י"ד כסלו - דף גזירה והדבקה

X
דף גזירה והדבקה לרגל היום הבהיר י"ד בכסלו, יום נישואי הרבי והרבנית  
כיתות: א' 
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
קטגוריות: חומרי הוראה חומרי למידה במעגל השנה חסידות ימי חב"ד ימי חב"ד כסלו כסלו 
פורמט קבצים: PDF 

י' כסלו - דף גזירה והדבקה

X
כיתות: א' 
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
קטגוריות: חומרי הוראה חומרי למידה במעגל השנה חינוך חברתי חסידי חסידות ימי חב"ד ימי חב"ד כסלו כסלו סיפורים חסידיים 
פורמט קבצים: PDF 

ט' כסלו - דף גזירה והדבקה

X
בט' כסלו נציין את יום הולדתו ויום הסתלקותו של רבי דובער, אדמו"ר האמצעי. מצורף דף עבודה ובו מידע ומשימות גזירה והדבקה.
כיתות: א' 
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
קטגוריות: חומרי הוראה חומרי למידה במעגל השנה חינוך חברתי חסידי חסידות ימי חב"ד ימי חב"ד כסלו כסלו 
פורמט קבצים: PDF 

ראש חודש כסלו תשל"ח - גזירה והדבקה

X
כיתות: א' 
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
קטגוריות: חומרי הוראה חומרי למידה במעגל השנה חסידות ימי חב"ד כסלו כסלו ניגון חסידי 
פורמט קבצים: PDF 

י"ט כסלו: ספרון לכיתה א'

X
ספרון מתוק לילדי כיתה א' לי"ט כסלו הטקסט מנוקד בקמץ ובפתח בלבד, בשילוב איורים
כיתות: א' 
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
קטגוריות: חומרי הוראה חומרי למידה במעגל השנה חסידות ימי חב"ד ימי חב"ד כסלו כסלו סיפורים חסידיים 
פורמט קבצים: PDF 

היום הבהיר ר"ח כסלו - קטעי וידאו

X
לקט קטעי וידאו של הרבי: הושענא רבה - ערב שמחת תורה תשל"ח שיחת מוצאי שמחת תורה תשל"ח
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
קטגוריות: חומרי הוראה חומרי למידה במעגל השנה חינוך חברתי חסידי חסידות ימי חב"ד ימי חב"ד כסלו כסלו תלמודי תורה 
פורמט קבצים: סרטון 
תנאי שימוש באתר
Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק