רשת חינוך חבד מעלין בקודש
X

כסלו

סנן לפי כיתות

נמצאו 41 תוצאות
חומרים מאגפי הרשת

הלכה - כללי - 5 פרקים בסרטוני וידאו

X
כיתות: א' ב' ג' ד' ה' ו' 
מקור הקובץ: אגפי הרשת
קטגוריות: הלכה חומרי הוראה חומרי הוראה ראשי חומרי למידה במעגל השנה חומרים לתלמידים בבידוד בעקבות הקורונה חופשת חנוכה חינוך בלתי פורמאלי חינוך חברתי חסידי חנוכה כסלו כסלו חינוך חברתי לימודי קודש מעגל השנה 
פורמט קבצים: סרטון 
סגנון יחידה: הצגה 

פעילות סוכות לגני ילדים

X
כיתות: גני ילדים 
מקור הקובץ: אגפי הרשת
קטגוריות: חומרי למידה במעגל השנה טבת כסלו פעילות מבצעים 
פורמט קבצים: PDF שמע 

ח"י אלול לחיים קובץ למורה

X
כיתות: ה' ו' ז' ח' ט'-י"ב 
מקור הקובץ: אגפי הרשת
קטגוריות: חומרי למידה במעגל השנה חינוך חברתי חסידי חסידות ימי חב"ד ימי חב"ד כסלו כסלו 
פורמט קבצים: PDF 

פעילות מבצעים לחנוכה- גני ילדים

X
כיתות: גני ילדים 
מקור הקובץ: אגפי הרשת
קטגוריות: חומרי למידה במעגל השנה חשון-כסלו-גנים כסלו 
פורמט קבצים: PDF קבצי וורד שמע 

מבצע חנוכה בגני ילדים בהפעלת תלמידות ביה"ס

X
הצעת פעילות מבצעים בגנים לחנוכה, בהפעלת תלמידות ביה"ס. מטרות: ילדי הגן ימנו את הניסים שאירעו בחג החנוכה. ילדי הגן ימצאו את הקשר בין האמונה בה' לבין הניסים. ילדי הגן יכירו את מצוות הדלקת החנוכיה ויתארו את הסיבות להדלקתה.   מצורף - תסריט להצגה, הקלטה, וחוברת צביעה
כיתות: גני ילדים ז' ח' ט'-י"ב 
מקור הקובץ: אגפי הרשת
קטגוריות: חומרי הוראה גני ילדים חומרי למידה במעגל השנה חינוך חברתי חסידי חשון-כסלו-גנים כסלו מבצעי הרבי נושאים שונים פעילות לא פורמאלית פעילות מבצעים 
פורמט קבצים: PDF שמע 

ימים מאירים, י"ט כסלו: פדה בשלום נפשי, מערך

X
מטרת השיעור: להטעים את התלמידים בטעימה מתוך לימוד החסידות בפועל - לימוד נקודה ממאמר. זאת כמימוש הנס והפלא של חג הגאולה י"ט כסלו - שבזכותו התאפשרה המשך הפצת החסידות.
כיתות: ז' ח' 
מקור הקובץ: אגפי הרשת
קטגוריות: חומרי הוראה חומרי למידה במעגל השנה חינוך חברתי חסידי חסידות ימי חב"ד ימי חב"ד כסלו כסלו 
פורמט קבצים: PDF 

ימים מאירים, י"ט כסלו: הדפסת התניא ומשמעות הספר, מערך

X
מערך לי"ט כסלו, בנושא: הדפסת התניא ומשמעות הספר מטרות: לחשוף את התלמידים לכמה שיותר מידע אודות גדלותו, יחודיות ותוכנו של ספר התניא. בהדגשה שאלה הן רק טעימות... התלמידים ילמדו אודות הדפסת התניא הראשונה י"ט כסלו, וכמו כן, את עניין חשיבות הדפסת...
כיתות: ה' ו' 
מקור הקובץ: אגפי הרשת
קטגוריות: חומרי הוראה חומרי למידה במעגל השנה חינוך חברתי חסידי חסידות ימי חב"ד ימי חב"ד כסלו כסלו תניא 
פורמט קבצים: PDF 

ימים מאירים, י"ט כסלו: מערך לחג הגאולה

X
מערך לי"ט כסלו, חג הגאולה מטרות: התלמידים יחזרו על סיפור המאסר והגאולה, בקוים כלליים. התלמידים יבינו שלא ניתן להקיף את דמותו של האדמו"ר הזקן בשיעור אחד. התלמידים יטעמו מעט אודות גדולתו ומעלתו של האדמו"ר הזקן.    
כיתות: ג' ד' 
מקור הקובץ: אגפי הרשת
קטגוריות: חומרי הוראה חומרי למידה במעגל השנה חינוך חברתי חסידי חסידות ימי חב"ד ימי חב"ד כסלו כסלו תניא 
פורמט קבצים: PDF 

ימים מאירים, י"ט כסלו: מערך לחג הגאולה

X
מערך שיעור לי"ט כסלו, חג הגאולה. מטרות השיעור: העברת סיפור המאסר והגאולה בצורת חווייתית ומעט שונה מתמיד. התלמידים יבינו את המשמעות המעשית של גאולת האדמו"ר הזקן, מה היה קורה אילו... מצורפים נספחים למורה ולתלמידים.
כיתות: א' ב' 
מקור הקובץ: אגפי הרשת
קטגוריות: חומרי הוראה חומרי למידה במעגל השנה חינוך חברתי חסידי חסידות ימי חב"ד ימי חב"ד כסלו כסלו 
פורמט קבצים: PDF 

י"ט כסלו - הקראת הד

X
כדי לגוון, את נס חג הגאולה נתעד באמצעות הקראה מיוחדת של הד. מקשיבים לכל משפט במלוא הכוונה, וחוזרים על ההברה האחרונה...   הקראת הד - דקלום מפעיל חווייתי על סיפור המאסר והגאולה של י"ט כסלו
מקור הקובץ: אגפי הרשת
קטגוריות: חומרי הוראה חומרי למידה במעגל השנה חינוך חברתי חסידי חסידות ימי חב"ד ימי חב"ד כסלו כסלו פעילות לא פורמאלית 
פורמט קבצים: PDF 

י"ד כסלו - אברמ'ל ובער'ל בחתונה, הקלטה

X
מקור הקובץ: אגפי הרשת
קטגוריות: חומרי הוראה חומרי למידה במעגל השנה חסידות ימי חב"ד ימי חב"ד כסלו כסלו פעילות לא פורמאלית 
פורמט קבצים: קבצי וורד שמע 

כיס - לב: עיצוב קיר פעיל

X
עיצוב קיר פעיל- לימודי קודש "הכול תלוי בלב, והלב תלוי בכיס" אומר הרבי הריי"ץ בלקוטי דיבורים [חלק א' עמ' 54-55]. "כשרוצים שבבית יהיה חם, יש להסיק את התנור. כדי שיהיה בבני ישראל חום דקדושה, חיות במצווה ועונג בלימוד – יש להסיק את התנור – התעוררות...
מקור הקובץ: אגפי הרשת
קטגוריות: חומרי הוראה חומרי למידה במעגל השנה כסלו סביבת למידה סיפורים חסידיים 
פורמט קבצים: PDF קבצי וורד תמונה 

ט' - י' כסלו: פרוספקט ללימוד משפחתי

X
בט' בכסלו נציין את יום הולדתו ויום הסתלקותו של אדמו"ר האמצעי, רבי דובער. בי' בכסלו נציין את חג הגאולה של אדמו"ר האמצעי, שנה לפני הסתלקותו. מצורף פרוספקט ללימוד והפעלה משפחתיים, אודות אדמו"ר האמצעי רבי דובער, לרגל הימים הבהירים ט' - י' בכסלו.
מקור הקובץ: אגפי הרשת
קטגוריות: חומרי הוראה חומרי למידה במעגל השנה חינוך חברתי חסידי חסידות ימי חב"ד ימי חב"ד כסלו כסלו 
פורמט קבצים: PDF 

מידע להתוועדות ט' - י' כסלו

X
בט' בכסלו נציין את יום הולדתו ויום הסתלקותו של אדמו"ר האמצעי, רבי דובער. בי' בכסלו נציין את חג הגאולה של אדמו"ר האמצעי, שנה לפני הסתלקותו. נערוך התוועדות חסידית לכבוד הימים הבהירים ט' - י' בכסלו, מצורף מידע להתוועדות, הכולל: סיפור על אדמו"ר האמצעי, לימוד...
מקור הקובץ: אגפי הרשת
קטגוריות: חומרי הוראה חומרי למידה במעגל השנה חינוך חברתי חסידי חסידות ימי חב"ד ימי חב"ד כסלו כסלו פעילות לא פורמאלית 
פורמט קבצים: PDF 

ט' - י' כסלו, אדמו"ר האמצעי - פעילות כיתתית

X
בט' בכסלו נציין את יום הולדתו ויום הסתלקותו של אדמו"ר האמצעי, רבי דובער. בי' בכסלו נציין את חג הגאולה של אדמו"ר האמצעי, שנה לפני הסתלקותו. בימים אלו נלמדו אודות אדמו"ר האמצעי, אודות תורתו, הנהגותיו וקדושתו, ונשתדל לדבוק באורחותיו. הצעת פעילות כיתתית חווייתית, הכוללת...
מקור הקובץ: אגפי הרשת
קטגוריות: חומרי הוראה חומרי למידה במעגל השנה חינוך חברתי חסידי חסידות ימי חב"ד ימי חב"ד כסלו כסלו ניגון חסידי 
פורמט קבצים: PDF מצגת סרטון 

משפחה כהלכה: חנוכה - גבורה אמיתית, מצגת לכיתה ג'

X
מצגת מלווה לשיעור הלכה בכיתה ג', בהתאם לתכנית הלימודים בהלכה, כחומר עזר ללמידה בספר הלימוד "משפחה כהלכה - מאירים בחנוכה" יחידה 1: חנוכה - גבורה יהודית
כיתות: ג' 
מקור הקובץ: אגפי הרשת
קטגוריות: הלכה חומרי הוראה חומרי הוראה ראשי חומרי למידה במעגל השנה חנוכה כסלו לימודי קודש מעגל השנה משפחה כהלכה 
פורמט קבצים: מצגת 

חנוכה: לראות את האור, להפיץ אור - מצגת לכיתה ה'

X
מקור הקובץ: אגפי הרשת
קטגוריות: בין אדם לחברו הלכה חומרי הוראה חומרי הוראה ראשי חומרי למידה במעגל השנה חומרי-הוראה חומרים לחופשות חופשת חנוכה חנוכה כסלו לימודי קודש מעגל השנה 
פורמט קבצים: מצגת 

מצגת והפעלה לסיכום דיני חנוכה

X
מצגת לכיתות ד' - ו', סיכום דיני חנוכה, הפעלה בקבוצות, ומילוי דף סיכום. מצ"ב מצגת למורה ומצגת לתלמיד, וכן נספחים לפעילות ודף סיכום.
מקור הקובץ: אגפי הרשת
קטגוריות: הלכה חומרי הוראה חומרי הוראה ראשי חומרי למידה במעגל השנה חומרי-הוראה חומרים לחופשות חופשת חנוכה חנוכה כסלו לימודי קודש מעגל השנה 
פורמט קבצים: מצגת 

היום הבהיר ראש חודש כסלו

X
תיאור מאורעות שמחת תורה וראש חודש כסלו תשל"ח, בהקלטות של ילד המתאר מחוויותיו במקום, ובטקסט בקובץ pdf  
מקור הקובץ: אגפי הרשת
קטגוריות: חומרי הוראה חומרי למידה במעגל השנה חינוך חברתי חסידי חסידות ימי חב"ד ימי חב"ד כסלו כסלו ניגון חסידי 
פורמט קבצים: PDF שמע 
חומרים משיתוף מהשטח

חידון על דיני חנוכה לכיתה ב'

X
כיתות: ב' 
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
קטגוריות: הלכה חומרי הוראה חומרי הוראה ראשי חומרי למידה במעגל השנה חומרי-הוראה חומרים לחופשות חופשת חנוכה חנוכה כסלו לימודי קודש מעגל השנה 
פורמט קבצים: PDF 

מבוך לחנוכה

X
כיתות: ה' ו' 
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
קטגוריות: הלכה חומרי הוראה חומרי הוראה ראשי חומרי למידה במעגל השנה חומרי-הוראה חומרים לחופשות חופשת חנוכה חינוך חברתי חסידי חנוכה כסלו לימודי קודש מעגל השנה 
פורמט קבצים: PDF 

שיר דיני חנוכה

X
שיר מסכם - דיני חנוכה
כיתות: ג' ד' 
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
קטגוריות: הלכה חומרי הוראה חומרי הוראה ראשי חומרי למידה במעגל השנה חומרי-הוראה חנוכה כסלו לימודי קודש מעגל השנה 
פורמט קבצים: קבצי וורד 

חנוכה: חידון אינטראקטיבי

X
כיתות: ה' ו' ז' ח' 
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
קטגוריות: הלכה חומרי הוראה חומרי הוראה ראשי חומרי למידה במעגל השנה חומרי-הוראה חומרים לחופשות חופשת חנוכה חינוך חברתי חסידי חנוכה כסלו לימודי קודש מעגל השנה פעילות לא פורמאלית 
פורמט קבצים: מצגת 

חידון הלכות חנוכה

X
חידון מסכם על הלכות חנוכה
כיתות: ה' ו' 
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
קטגוריות: הלכה חומרי הוראה חומרי הוראה ראשי חומרי למידה במעגל השנה חומרי-הוראה חומרים לחופשות חופשת חנוכה חנוכה כסלו לימודי קודש מעגל השנה 
פורמט קבצים: קבצי וורד 

חידון הלכות חנוכה

X
חידון מסכם על הלכות חנוכה
כיתות: ג' ד' 
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
קטגוריות: הלכה חומרי הוראה חומרי הוראה ראשי חומרי למידה במעגל השנה חומרי-הוראה חומרים לחופשות חופשת חנוכה חנוכה כסלו לימודי קודש מעגל השנה 
פורמט קבצים: קבצי וורד 

הלכות חנוכה: כרטיסיות מסכמות

X
כרטיסיות עבודה לסיכום הלכות חנוכה, מתוך הספר "הלכות והליכות".
כיתות: ו' ז' ח' 
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
קטגוריות: הלכה חומרי הוראה חומרי למידה במעגל השנה כסלו 
פורמט קבצים: קבצי וורד 

חנוכה: דיני ההדלקה

X
משימה לסיכום דיני הדלקת נרות חנוכה
כיתות: ג' 
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
קטגוריות: הלכה חומרי הוראה חומרי הוראה ראשי חומרי למידה במעגל השנה חומרי-הוראה חומרים לחופשות חופשת חנוכה חנוכה כסלו לימודי קודש מעגל השנה 
פורמט קבצים: PDF 

חידון דיני הדלקת נרות חנוכה

X
כיתות: ב' 
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
קטגוריות: הלכה חומרי הוראה חומרי הוראה ראשי חומרי למידה במעגל השנה חומרי-הוראה חומרים לחופשות חופשת חנוכה חינוך חברתי חסידי חנוכה כסלו לימודי קודש מעגל השנה פעילות לא פורמאלית 
פורמט קבצים: PDF 

י"ט כסלו: סיכום סיפור המאסר והגאולה, ושיר

X
סדר התרחשות אירועי המאסר והגאולה, דף עבודה לגזירה והדבקה. שיר לי"ט כסלו, כולל גזירה והדבקה של שושלת רבותינו נשיאינו.
כיתות: ב' ג' 
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
קטגוריות: חומרי הוראה חומרי למידה במעגל השנה חינוך חברתי חסידי חסידות ימי חב"ד ימי חב"ד כסלו כסלו פעילות לא פורמאלית 
פורמט קבצים: PDF 

י"ט כסלו - דפי צביעה

X
כיתות: א' גני ילדים 
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
קטגוריות: חומרי הוראה חומרי הוראה גני ילדים חומרי למידה במעגל השנה חסידות חשון-כסלו-גנים ימי חב"ד ימי חב"ד כסלו כסלו 
פורמט קבצים: PDF 

י"ט כסלו - יצירה

X
כיתות: א' גני ילדים 
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
קטגוריות: חומרי הוראה חומרי הוראה גני ילדים חומרי למידה במעגל השנה חינוך חברתי חסידי חסידות חשון-כסלו-גנים ימי חב"ד ימי חב"ד כסלו כסלו פעילות לא פורמאלית 
פורמט קבצים: PDF 

י"ד כסלו - היום שקישר

X
כיתות: א' 
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
קטגוריות: חומרי הוראה חומרי למידה במעגל השנה חינוך חברתי חסידי חסידות ימי חב"ד ימי חב"ד כסלו כסלו פעילות לא פורמאלית 
פורמט קבצים: PDF 

י"ד כסלו - התקשרות, מערך שיעור

X
מערך שיעור בנושא התקשרות לרבי, ודרכי ההתקשרות. לרגל י"ד בכסלו, יום חתונת הרבי והרבנית, עליו התבטא הרבי: "זה היום שבו קישרו אותי עמכם ואתכם עמי, וביחד נתייגע ונביא את הגאולה האמיתית והשלימה". מצורף המערך + נספחים  
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
קטגוריות: ג תמוז חומרי הוראה חומרי למידה במעגל השנה חסידות ימי חב"ד ימי חב"ד כסלו ימי חב"ד ניסן-אב כסלו 
פורמט קבצים: קבצי וורד 

י"ד כסלו - דף גזירה והדבקה

X
דף גזירה והדבקה לרגל היום הבהיר י"ד בכסלו, יום נישואי הרבי והרבנית  
כיתות: א' 
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
קטגוריות: חומרי הוראה חומרי למידה במעגל השנה חסידות ימי חב"ד ימי חב"ד כסלו כסלו 
פורמט קבצים: PDF 

י' כסלו - דף גזירה והדבקה

X
כיתות: א' 
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
קטגוריות: חומרי הוראה חומרי למידה במעגל השנה חינוך חברתי חסידי חסידות ימי חב"ד ימי חב"ד כסלו כסלו סיפורים חסידיים 
פורמט קבצים: PDF 

ט' כסלו - דף גזירה והדבקה

X
בט' כסלו נציין את יום הולדתו ויום הסתלקותו של רבי דובער, אדמו"ר האמצעי. מצורף דף עבודה ובו מידע ומשימות גזירה והדבקה.
כיתות: א' 
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
קטגוריות: חומרי הוראה חומרי למידה במעגל השנה חינוך חברתי חסידי חסידות ימי חב"ד ימי חב"ד כסלו כסלו 
פורמט קבצים: PDF 

כל נשמה - נר להאיר: וידאו של הרבי לחנוכה

X
משיחת הרבי בחנוכה תשנ"א, שנאמרה בשידור לוויין חי לילדים יהודיים בכל רחבי העולם. מסר מחנוכה - לכל הגילאים, על הייחודיות של נר חנוכה הממחיש בפשטות את האור שבמצוות, "נר מצווה ותורה אור", ועל "נר ה' נשמת אדם", הנשמה שבכל יהודי שנועדה להאיר סביבה.
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
קטגוריות: חומרי הוראה חומרי למידה במעגל השנה חינוך חברתי חסידי חסידות כסלו על יסודי 
פורמט קבצים: סרטון 

ראש חודש כסלו תשל"ח - גזירה והדבקה

X
כיתות: א' 
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
קטגוריות: חומרי הוראה חומרי למידה במעגל השנה חסידות ימי חב"ד כסלו כסלו ניגון חסידי 
פורמט קבצים: PDF 

סיכום ומצגת לשיחת ש"פ תולדות תשנ"ב

X
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
קטגוריות: חומרי הוראה חומרי למידה במעגל השנה חומש בראשית חסידות כסלו פרשת שבוע 
פורמט קבצים: PDF מצגת 
סגנון יחידה: דיון 

י"ט כסלו: ספרון לכיתה א'

X
ספרון מתוק לילדי כיתה א' לי"ט כסלו הטקסט מנוקד בקמץ ובפתח בלבד, בשילוב איורים
כיתות: א' 
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
קטגוריות: חומרי הוראה חומרי למידה במעגל השנה חסידות ימי חב"ד ימי חב"ד כסלו כסלו סיפורים חסידיים 
פורמט קבצים: PDF 

היום הבהיר ר"ח כסלו - קטעי וידאו

X
לקט קטעי וידאו של הרבי: הושענא רבה - ערב שמחת תורה תשל"ח שיחת מוצאי שמחת תורה תשל"ח
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
קטגוריות: חומרי הוראה חומרי למידה במעגל השנה חינוך חברתי חסידי חסידות ימי חב"ד ימי חב"ד כסלו כסלו תלמודי תורה 
פורמט קבצים: סרטון 
תנאי שימוש באתר
Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק