מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

נביא שופטים לכיתה ד'

הצג גם חומרי לימוד לכיתה:

תראו לי רק: