מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

אומדן בכפל, כפל וחילוק בעשרות שלמות ומאות שלמות

זהו תוכן פרטי