מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

אותיות מאירות- עמ' 88-89

היום נקרא את הסיפור "מקהלה בחוה" תוך כדי צפייה בסירטון שנשלח להורים בקבוצה, לאחר מכן נסדר משפטים ברצף בעמוד 89

בהצלחה!