מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

אלופת המספרים- זיהוי וקריאה בקול

זהו תוכן פרטי