מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

אמירים ה' אדר

1. התבונני בתמונה המצורפת.

2. הכיני ראיון (עם לפחות 20 שאלות )עם השליח בשכונה אודות פרטי המודעה.

3. בצעי עריכה לראיון עפי סיכום השיעור הקודם.

4. הכיני מודעה שתענה על הצרכים של מצוות פורים לאנשי השכונה בה את מתגוררת.

5. שלחי למייל שלי:

א. את הראיון.

ב. את המודעה.

העבודה אינה נעשית בזוגות.

בהצלחה!