מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

אנגלית-בעלי מקצוע

השיעור מתחיל בשעה 13:30.

השיעור ללא מטלה.

יש להצטייד בספרי אנגלית וכלי כתיבה.

הקישור נמצא בקבוצה ובאתר.