מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

אנגלית -ה'2

שיעור אנגלית יתחיל בשעה 11:30 .

נא להצטייד עם ספרי לימוד וכלי כתיבה.

נא להיכנס בזמן.

הקישור מופיע בקבוצה ובאתר.