מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

אנגלית ו : verb be nagative form – צורת השלילה של am, is ,are

זהו תוכן פרטי