רשת חינוך חבד מעלין בקודש

אנגלית- שאילת שאלות עם הפועל to be

זהו תוכן פרטי
שינוי גודל גופנים