מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

א חשוון

 

בוקר טוב תלמידות יקרות

מצורפת לכן פה רשימת מילים בקוויזלט, תרגלו ובעז"ה נשחק.

בהצלחה!