רשת חינוך חבד מעלין בקודש

בוחן דיגיטלי בגמרא פרק “הכונס” דף נח ע”א-ע”ב סוגיית “ירדה כדרכה” – בעיית רבי ירמיה

זהו תוכן פרטי
שינוי גודל גופנים