מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

בין השורות 106 107

עבודה בעמודים 106 ו107 בחוברת, בין השורות