מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

בין השורות 110 עד 114

בסיום העבודה נא לשלוח לי צילום מתוך החוברת.

 

בהצלחה.