מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

בנין פיעל – לשון

ב"ה

מתחילות בנין פיעל!

פיעל הוא אחד מהבנינים הכבדים
ולמה הוא נקרא כבד?
כי תמיד יהיה לו דגש חזק בעה"פ ותנועה קטנה בפה'פ.

לחימום – פתחי בעמוד 45 ועבדי בתרגיל מס 4.

הצלחת?

התקדמי לעמוד 48 ועני עליו.

שימי לב!
במשוב היומי את נדרשת לתת לי 2 משפטים שבתוכם פועל בבנין פיעל
מהשורש:.
ו.ת.ר
ח.ב ר

בהצלחה!