מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

גאוגרפיה ההסטוריה של המפות

היום בשיעור גאוגרפיה נלמד על ההסטוריה של המפות.

נקרא מתוך ספר גאוגרפיה עמודים 12-15.

נלמד מי הם הקטרוגרפים.

נראה על מפות ארץ ישראל בקיצור.

לאחר מכן נענה על השאלות בעמודים 16-17  במחברת.

בהצלחה!