מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

גיאוגרפיה ג תשרי פב

ב"ה

בוקר טוב בנות כיתה ז' היקרות,

נפגש לשיעור גיאוגרפיה מרתק ומחכים בשעה 10:20, 
בקישור של המורה עלקי

הצטיידי בספר "אנשים וישובים"

להתראות!
המורה חיה