מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

גמרא: אמר רב כהנא – דף נ"ח עמוד א' – 10:45

זהו תוכן פרטי