מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מטלה בגמרא דף כ"ט ע"א

זהו תוכן פרטי