מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

גמרא- המניח

זהו תוכן פרטי