מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

גמרא פרק "הכונס" דף נ"ח ע"ב – סוגיית: "שומא בשישים" – ד' דעות אמוראים

זהו תוכן פרטי