מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

הלכה – סעודה וברכות – דברים הבאים מחמת הסעודה

הלכות והליכות, הלכות סעודה וברכות, פרק ה'

מצגת

משימה  כתבי אילו מהמאכלים שבתמונה נחשבים "מחמת הסעודה" ולא צריך לברך עליהם בנפרד